Bright redesign loga & CI

Redesign loga polygrafickej firmy, vrátane menšieho CI manuálu.