Colimpex logo & CI

Design loga a menšieho CI pre obchodnú firmu