Galvus iPad app

Kompletné vytvorenie koncepcie, obsahovej štruktúry, designu a naprogramovanie prezentačnej aplikácie pre tablety iPad, určenej pre medicínskych reprezentantov. Klient NOVARTIS