KZ: logo, CI, web

Návrh loga pre firmu zaoberajúcou sa priemyselným odlakovávaním, návrh CI elementov, príprava webu a jeho realizácia. Staršia práca.