Medirex group logá

Tvorba systému lôg skupiny medicínskych laboratórií Medirex group, na základe hlavného pôvodného loga, vytvorenie rozsiahleho design manuálu, skráteného Brand Sheetu, kompletná CI, rôzne printy