Spiralis logo & CI

Návrh loga a menšieho CI pre poradenskú firmu, produkcia