ALBERO redesign loga

Návrh na úpravu loga obchodného domu s nábytkom ALBERO, vrátane malého manuálu užívania - Brand Sheetu