GW - promo nového skladu

Ako najlepšie oznámite klientom, že máte otvorený nový sklad pre ich výrobky? Pošlete im ho. Áno, sklad.


Zmenšený, štylizovaný 3D direct mail na mieru. Design, výroba.