TimeOut design loga

Vytvorenie názvu firmy a design loga pre masérsku firmu