m
Kolovrátok

Homepage

Marketingové

Reklamnú agentúru Kolovrátok v Bratislave dnes tvorí desať ľudí a pes, ktorí tvoria najmä marketingové stratégie, reklamu, navrhujú a vytvárajú komplexné web stránky, tvoria logá a celé identity firiem a značiek. Ale najmä to, čo má reklamná agentúra robiť: plniť účty svojim klientom.

Už 22+ rokov skúseností pre stredné a menšie firmy, ktoré vedia, že marketing potrebujú.