Olazax Disperzi

Súťažný návrh loga psychiatrického lieku na predpis pre GLENMARK