Alukov - leták & newsletter

Textový, obsahový a grafický návrh printového letáku a e-mailového newsletteru pre výrobcu zastrešenia bazénov a terás.

Koncepcia

Design

Výroba