Xolair iPad app

Komplexné vytvorenie koncepcie, obsahovej štruktúry, designu a naprogramovanie prezentačnej aplikácie pre tablety iPad. Pre medicínskych reprezentantov.   Klient NOVARTIS