Medcom - návrh webu, súťaž

Koncepcia a grafický návrh webu pre spoločnosť Medcom, obchodné zariadenia. Súťažný návrh.